شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1384 ساعت 23:29

1. رفتن با اتوبوس به سمت اصفهان

2.پیاده شدن صبح زود در ترمینال (کاوه) اصفهان

3 . چند لحظه دراز کشیدن در کنار پل عابر پیاده

4. گرفتن یک تاکسی و رفتن به مرکز شهر

5.خوابیدن در کنار 33 پل(در میان انواع و اقسام سرو صدا)

6.خوردن صبحانه در یکی از کله پا چه پزی ها ی اصفهان به اصرار دوستان هوا

7. هماهنگی با دوستان ساکن در اصفهان و رفتن به منزل آن عزیز

8. بیرون آمدن از منزل آن عزیز و گشت در شهر

9. صرف یه وعده عرق و گشت در شهر در حا لت مستی

10 . رفتن به پل خواجو در شب و دیدن همه چیز به غیر از خود پل

11. درگیری در زیر پل بین یه سری الوات و نیرو های امنیتی

12. حضور در جمع درگیری

13 حضور در مجلس آواز در زیر پل خواجو و مشاهده هنر نمایی یکی از شهروندان اصفهانی(که البته از جانب نیرو های امنیتی دستگیر شد)

14. بلند شدن اجباری از روی پل به اجبار سر باز ها

15. دور زدن در شهر با موتور ( به همراه دوستان اصفهانی)

روز بعد

16 خوابیدن تا ساعت 10 صبح در خانه

17. رفتن به 33 پل

18. راه پیمایی در زاینده رود ( روی سکو ها ی 33 پل)

19 . دور زدن در چهار با غ عباسی

20. مشا هده انواع و اقسام ... !

21. رفتن به یکی از کا فی نت های شهر

22. الا فی در خیابان های اصفهان

23. خواندن یکی از شعر های ابی (وقتی دلگیری و تنها) روی پل 33

24. رفتن به یکی از قلیان کشی ها ی شهر

روز بعد

25 . خوابیدن تا ساعت ده و نیم

26.رفتن به شهر

27 . رفتن به بازار برای خرید

28. شنیدن هم جور دروغ از جانب بعضی فروشنده ها(یه برکت روش بزار)

29. خوردن ناها ر

30 . خوابیدن در کنا ر پل 33

31.رفتن به پا ساژ سپاهان

32.رفتن به به 40 ستون و دیدن تنها 18 ستون

33. فرا رسیدن شب

34 .پیاده روی از پل 33 تا پل خواجه

35. نشستن بر روی پله ها ی پل خواجو( به یاد اومدن تمام بد بختی ها )

36. رفتن به محل اقامت

37 . گشت در شهر با ماشین یکی از دوستان اصفهانی

روز بعد

38. جمع کردن تما م وسایل و ریختن تو کو له هامون

39.بیرون زدن از خانه رفیق اصفهانیمون

40. رفتن به کنار پل 33

41. پیاده روی زیر پل 33 دا خل آب

42. ریدن به پل 33 داخل یکی از دانال ها ی پل ( شرمنده ملت ایران)

43 . رفتن به میدان نقش جهان

44. و در آخر گرفتن یک ماشین و برگشت به ترمینال کاوه

45. خدا حافظی با دوستان اصفهانی

46. سوار شدن به اوتوبوس

47.خدا حافظ اصفهان

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo